Esittely

Tiina Nousiainen, psykoterapeutti (Kela, Valvira), työnohjaaja (STOry), KM

Taustaa:

Psykoterapeuttikoulutus, UEF (Itä-Suomen yliopisto) ja LTI (Lyhytterapiainstituutti Oy) https://www.lti.fi/
Suomen työnohjaajat STOry:n jäsen https://www.suomentyonohjaajat.fi/
Ratkes ry:n jäsen https://ratkes.fi/
Skeematerapeutti, tunnelukkoterapia https://www.skeematerapia.fi/
Science of Well Being https://www.yale.edu/
Kriisityön erikoistumisopinnot, debriefingohjaajan kelpoisuus, Suomen Psykologinen instituutti https://psyk.fi

Käynnissä 2021-2023 Kognitiivinen psykoterapia, Integrum-instituutti https://www.integrum.fi/

Kursseja:

Heather Fiske: Itsemurhakriisin ratkaisukeskeinen hoito
Eric Sulkers: Ratkaisukeskeinen työskentely haastavien lapsiperheiden kanssa
Evan George: Terapeuttinen minimalismi – lyhyen ja vaikuttavan työtavan ohjenuoria terapeuteille
Louis Cauffman: Solution tango – Ratkaisukeskeisen terapian ja valmennuksen prosessit
Ben Furman: Lyhytterapian menetelmiä traumoista ja muista vaikeista elämänkokemuksista toipuville
Tapani Ahola: Lähisuhdeväkivalta
Monte Bobele: Single Session Therapy – kohti kustannustehokkaampia ja vaikuttavampia terapeuttisen työn menetelmiä
Haesun Moon: Dialogisuus ja ratkaisukeskeinen coaching
John Murphy: Ratkaisukeskeinen työote kasvatustyössä – käytännön työvälineet ja työskentelyprosessit
John Sharry: Ratkaisukeskeinen ryhmäterapia
Robert McNeilly: Hypnoterapeuttiset menetelmät masennuksen, ahdistuksen ja traumaattisten kokemusten hoidossa
Ben Furman: Elämänhalu puntarissa – Terapeuttiset interventiot itsetuhoisten asiakkaiden kohtaamisessa

Olen aloittanut yritystoiminnan 2010.