Palvelut

Lyhytterapia

Elämä yllättää. Kun paineet alkavat kasaantua, on aika reagoida. Varhaisen vaiheen puuttuminen haastaviin tilanteisiin voi loiventaa sudenkuoppaa ja lyhentää hankalan vaiheen kestoa.

Lue lisää

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on lievittää psyykkisiä ongelmia ja mielenterveyden häiriöitä.

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus on paikka tutkia työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä asioita yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus kehittää työssäjaksamista.

Lue lisää

Vanhemmuuden tuki

Arjessa nousee välillä tilanteita, jossa vanhemmuus tuntuu haastavalta. Tukikäyntien aiheena voi olla tuen tarve lapsen kasvun murroskohdissa tai muu huoli lapsen toiminnasta, kuten ruutuajasta.

Lue lisää

Hyvä elämä -paketit

Omaa hyvinvointiaan voi tutkailla ja kehittää, vaikkei mitään erityistä hankaluutta olisikaan.

Lue lisää

Luottamuksellisuus ja koronarajoitukset

COVID-19: seuraan tarkoin alueellisia suosituksia. Asiakastapaamiset toistaiseksi maskien kanssa. Tarvittaessa on mahdollista käyttää Minduu-etäyhteyttä, joka toimii kahdenvälisellä sähköpostilinkillä. Lue lisää https://pro.minduu.fi/minduupron-tietoturva/

Kaikki asiakaskohtaamiset luottamuksella. En tallenna mitään pilvipalveluihin. Lisätietoa kirjaamisen käytänteistä https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat